referenser/1591013849_l534-c2-567-567
referenser/1591013848_l530-s1-567-567
referenser/1591013848_l530-sd-567-567
referenser/1591013848_l530-sc-567-567
referenser/1591013848_l530-sl-567-567
referenser/1591013848_l531-c2-567-567
referenser/1591013848_l530-u1-567-567
referenser/1591013848_l531-a2-567-567
referenser/1591013849_l530-l2-567-567
referenser/1591013849_l532-c2-567-567
referenser/1591013849_l530-c2-567-567
referenser/1591013849_l530-n2-567-567
referenser/1591013849_l530-ld-567-567
referenser/1591013849_l530-rd-567-567
referenser/1591013849_l530-r2-lat-567-567
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO
CARO

CARO

CARO från Rohl. Modern armatur med flera användningsområden. Passar utmärkt för belysning av parker, bostadsområden, stadsdelar och vägar. Flera monteringsalternativ/armar och optiker. DALI och andra styralternativ som tillval.

Lug lightfactory